Ze světa REMA Systém

Vyjádření představenstva společnosti REMA Systém, a.s.

Vážení obchodní partneři, v souvislosti s negativními a nepravdivými informacemi, které se v posledních několika dnech objevily v médiích předkládáme vyjádření představenstva REMA Systém, a.s. Naše vyjádření se zakládá na skutečnostech, které jsou snadno ověřitelné. Naše společnost učiní veškeré právní kroky k tomu, aby bylo dobré jméno REMA Systém, a.s. očištěno.

19. 05. 2023
  • Proč není společnost REMA Systém, a.s. vedena mezi kolektivními systémy, které již získaly novou licenci od Ministerstva životního prostředí ČR?

Ke konci roku 2022 byla v zákonném termínu na Ministerstvo životního prostředí ČR předložena žádost o získání nového oprávnění k provozování kolektivního systému REMA Systém, a.s.

V současné době probíhá řízení k udělení tohoto oprávnění. Do doby, než bude nové oprávnění uděleno, funguje kolektivní systém v běžném režimu dle původní licence, v souladu s právní úpravou § 142, zákona č. 542/2020 Sb., o výrobcích s ukončenou životností. Společnost REMA Systém, a.s. tak funguje naprosto standardním způsobem.

Kolektivní systém řídí zkušení a erudovaní odborníci a jeho chod je zajištěn v plném rozsahu. Služby jsou poskytovány všem klientům v obvyklém režimu a dlouhodobě vysoké kvalitě.

REMA Systém, a.s. nečelí žádnému vyšetřování.

 

  • Má společnost REMA Systém, a.s. dostatečně velkou sběrnou síť?

REMA Systém, a.s. má dostatečně rozsáhlou sběrnou síť a splňuje podmínky definované právní úpravou § 65 zákona č. 542/2020 Sb., o výrobcích s ukončenou životností.

Plně tak naplňuje jednu z podmínek žádosti o získání nového oprávnění k provozování kolektivního systému.

REMA Systém, a.s. doložila Ministerstvu životního prostředí ČR veškeré podklady se sběrnou sítí spojené.

 

  • Existuje vazba společnosti REMA Systém, a.s. na XSOLAR REUSE SYSTÉM a.s. (dříve REMA PV Systém, a.s.)?

Neexistuje žádné spojení, jde o dvě rozdílné společnosti s naprosto odlišnou akcionářskou strukturou a vedením společností.

Společnost REMA Systém, a.s. je od konce roku 2022 vlastněna zcela novými, renomovanými společnostmi, které jsou veřejně známé, finančně silné, zdravé a s dlouhou historií. Jde například o společnosti eD system a.s., Mountfield, a.s. a další.

Veškeré informace je možné ověřit z veřejných zdrojů, jako z evidence skutečných majitelů či obchodního rejstříku. Další podrobnosti jsou navíc dostupné na webových stránkách společnosti v sekci „Povinně zveřejňované informace“.

Vlastnická struktura pak byla kompletně změněna z důvodu nové právní úpravy, konkrétně zákona č. 542/2020 Sb., o výrobcích s ukončenou životností (účinnost od 1. 1. 2021), kde byly definovány nové podmínky pro kolektivní systémy.

Noví akcionáři zahájili novou etapu ve vývoji společnosti REMA Systém, a.s.

Zakladatelé společnosti REMA Systém, a.s., kterými byli bratři Benešové, společnost v prosinci 2022 opustili. Od té doby nejsou jejími vlastníky ani se nepodílejí na jejím řízení.

 

  • Proč vznikají negativní a nepravdivé reportáže o činnosti REMA Systém, a.s.? 

REMA Systém, a.s. je dlouhodobě a opakovaně napadána v rámci konkurenčního boje. Snahou konkurence je, aby REMA Systém, a.s. nezískala novou licenci k provozování kolektivního systému.

To se však konkurenci nedaří, jelikož nová REMA s novými akcionáři splňuje všechny požadavky zákona, má všechna potřebná místa zpětného odběru a spolupracuje s Ministerstvem životního prostředí ČR.

Pokud by REMA Systém vlivem konkurenčního boje nedostala licenci, tak by tato situace vedla k monopolizaci daného odvětví a velmi významně by ekonomicky poškodila dovozce a výrobce elektrozařízení.

Ze světa REMA Systém