Projekty

Zelená firma

Do projektu Zelená firma se může zapojit jakákoliv firma v České republice. Projekt je bezplatný a doplňuje ekologické a CSR aktivity zapojených firem.

Zelená obec

Projekt je primárně určen obcím, které nemají zřízený sběrný dvůr, nicméně zapojit se do něj může kterákoliv obec na území České republiky.

Zelená škola

Projekt Zelená škola posiluje ekologické cítění dětí a pomáhá školám s ekologickou likvidací vysloužilého elektra.

Odpad není k zahození

Certifikovaný vzdělávací program pro MŠ a ZŠ, jehož cílem je dovést žáky k environmentálně prospěšnému zacházení s odpadním elektrem a dalšími druhy odpadů.

Buď líný

Projekt Buď líný občanům umožňuje pohodlně se zbavit vysloužilých elektrozařízení. Bezplatná služba nabízí odvoz elektrozařízení přímo z domácnosti.

Chytrá recyklace

Cílem projektu Chytrá recyklace je edukace a pomoc veřejnosti v oblasti zodpovědného nakládání s odpadními elektrozařízeními, bateriemi a akumulátory.