Dovozci a výrobci

Dovozci a výrobci


Zákon č. 542/2020 Sb., o výrobcích s ukončenou životností ve znění pozdějších předpisů, se vztahuje na výrobce nebo dovozce elektrozařízení. Povinnost financovat či podílet se na financování odpadních elektrozařízení vzniká dovozcům a výrobcům elektrozařízení od 13. srpna 2005. 

Výrobce nebo dovozce elektrozařízení si může zvolit způsoby plnění povinností: 

  • Individuálně – Samostatně, organizačně a technicky na vlastní náklady. 
  • Kolektivně – Přenesením těchto povinností na jinou, právnickou osobu, zajišťující společné plnění povinností výrobců. Tedy přenesením povinností výrobce a dovozce elektrozařízení na kolektivní systém, což představuje nejjednodušší způsob plnění zákonných povinností.

Seznam výrobců a dovozců elektrozařízení je uveden na webových stránkách Ministerstva životního prostředí

Naši smluvní klienti z řad dovozců a výrobců s námi mohou rovněž realizovat svoz vysloužilých elektrozařízení a baterií ze svých skladů a kanceláří formou jednoduchého objednání svozu

Výhody spolupráce

Poskytujeme kompletní řešení zákonných povinností podle zákona č. 542/2020 Sb., o výrobcích s ukončenou životností, ve znění pozdějších předpisů. 
 

  • Minimalizace nákladů spojených se zákonnými povinnostmi dovozců a výrobců elektrozařízení.
  • Řešení pro všech 6 skupin elektrozařízení.
  • Zajištění sítě sběrných míst po celé ČR.
  • Zajištění zpětného odběru elektrozařízení formou svozů.
  • Zajištění povinností zpětného odběru baterií ve spolupráci s REMA Battery.
  • Informační a legislativní pomoc.
  • Individuální přístup.

Jak spolupráce funguje?

REMA Systém nabízí výrobcům a dovozcům kompletní řešení jejich zákonných povinností podle zákona č. 542/2020 Sb., o výrobcích s ukončenou životností ve znění pozdějších předpisů. 
 
U povinností plynoucích ze zákona o výrobcích s ukončenou životností, které není možné přenést na kolektivní systém, poskytujeme výrobci a dovozci elektrozařízení informační a legislativní pomoc, případně můžeme poskytnout připravené materiály pro jejich řádné plnění. 

Jak se zapojit?

Pro spolupráci s REMA Systém je potřeba uzavřít smlouvu o spolupráci s REMA Systém a prostřednictvím našeho kolektivního systému podat Návrh na zápis do Seznamu výrobců (dovozců) elektrozařízení vedeném Ministerstvem životního prostředí (MŽP). 

Pro získání veškerých nutných podkladů pro vstup do systému a registraci na MŽP kontaktujte obchodní oddělení: obchod@rema.cloud.

Kontaktujte nás

Ke stažení

Všechny dokumenty ke stažení najdete souhrnně zde