O nás

REMA Systém

REMA Systém, a.s., je neziskově hospodařící akciová společnost, která se zabývá ochranou životního prostředí zabezpečením efektivní recyklace odpadů elektrických a elektronických zařízení.

Vznik společnosti REMA Systém iniciovali největší dovozci a výrobci informačních technologií a telekomunikací v ČR. Impulzem k založení se stala evropská legislativa transformovaná do národního prostředí v roce 2005, která je od roku 2021 promítnuta v zákoně č. 542/2020 Sb., o výrobcích s ukončenou životností. Ten dává za povinnost výrobcům a dovozcům elektrozařízení vytvořit systém, který zajistí a financuje zpětný odběr, zpracování a ekologicky šetrné odstranění elektrozařízení

Kolektivní systém REMA Systém již od roku 2005 zajišťuje svým klientům odborné a komplexní řešení na cestě ke splnění legislativních povinností v oblasti zpětného odběru odpadních elektrozařízení. Za tímto účelem zajišťujeme organizaci sběru, třídění, nakládání s odpadním elektrozařízením a jeho recyklaci v celé České republice. V rámci své činnosti se zaměřujeme na komplexní řešení pro všechny skupiny elektrozařízení

Financování činností REMA Systém je zajištěno na základě finančního příspěvku, který se od 1. září 2005 připočítává k ceně výrobku. Je pro všechny klienty v rámci REMA Systém závazný a pro daný výrobek vždy stejný tak, aby neskýtal konkurenční výhodu. 

Jsme držiteli certifikátů ISO 9001:2015 a ISO 14001:2015. Certifikaci provedla renomovaná švýcarská společnost SGS SA. 

Spolupracujeme s obcemifirmamiškolami i veřejnostíS dvaceti tisíci sběrnými místy disponujeme nejširší sběrnou sítí v Česku a jsme autory osmi unikátních projektů, kterými přispíváme k větší informovanosti v oblasti nakládání s odpady, recyklačního průmyslu a ochrany životního prostředí.

18

na trhu

20000

sběrných míst

200000

tun vysbíraných odpadních elektrozařízení

97

míra recyklace a materiálového využití

12000

zákazníků pro zpětný odběr

8

unikátních projektů

40

partnerských zpracovatelských zařízení

Co nabízíme?

Hlavními aktivitami kolektivního systému REMA Systém jsou služby zabezpečující zpětný odběr odpadních elektrozařízení, jejich využití a recyklaci.

Našim zákazníkům, zejména obcímfirmám a školám, nabízíme odborné a komplexní řešení na cestě ke splnění legislativních povinností. Nabízíme nejen odvoz odpadních elektrozařízení, ale také expertní podporu a poradenství, včetně pomoci s kompletním nastavením systému sběru a třídění odpadních elektrozařízení u našich partnerů. Nabízíme také metodiky a přípravy na kontroly státních a samosprávných orgánů a rovněž asistenci při kontrolách Inspekce ŽP, ČOI, KÚ, OÚ ORP.

Spolupráce s námi je možná jak na smluvní bázi, tak na základě samostatných objednávek. Zajišťujeme také jednorázové akce typu sezónních svozů. Naši smluvní partneři si mohou svoz vysloužilých elektrozařízení objednávat snadno prostřednictvím objednávkového systému.

Běžným spotřebitelům nabízíme jednoduché vyřešení starostí s nepotřebnými či vysloužilými spotřebiči prostřednictvím služby Buď líný - služby bezplatného svozu vysloužilých elektrozařízení z domácností. Nedílnou součástí naší činnosti je rovněž šíření osvěty o smyslu a významu třídění a recyklace odpadních elektrozařízení. Více informací o našich aktivitách pro širokou veřejnost najdete v sekci pro veřejnost.

Sběrná místa

Aktuální seznam míst zpětného odběru odpadních elektrozařízení podle zákona č. 542/2020 Sb., o výrobcích s ukončenou životností.

Environmentální politika a politika kvality

Environmentální politika je závazná pro všechny zaměstnance společnosti REMA. Zaměstnanci jsou odpovědní za její dodržování v rozsahu svých povinností. Systém environmentálního managementu je ve společnosti REMA Systém certifikován podle mezinárodního standardu ISO 14001:2015.

Politika kvality je závazná pro všechny zaměstnance společnosti REMA. Zaměstnanci jsou odpovědní za její dodržování v rozsahu svých povinností. Systém managementu kvality je ve společnosti REMA Systém certifikován podle mezinárodního standardu ISO 9001:2015.

Pro akcionáře

Jste-li akcionářem společnosti REMA Systém, přihlaste se zde.