Odpad není k zahození

Certifikovaný vzdělávací program pro MŠ a ZŠ, jehož cílem je dovést žáky k environmentálně prospěšnému zacházení s odpadním elektrem a dalšími druhy odpadů.

Uvědomujeme si, že osvěta a vzdělávání dětí a mládeže je klíčem k dlouhodobému fungování systému zpětného odběru. Klademe proto velký důraz na poskytování podpory ve formě výukových programů, informačních letáků, her a dalších materiálů nejen školám, ale také široké veřejnosti.

Pro všechny zájemce, nejen školy zapojené do programu Zelená škola, jsme připravili certifikovaný výukový vzdělávací program Odpad není k zahození, který jsme na konci roku 2022 rozšířili také pro děti od mateřských škol až po studenty posledních ročníků základních škol a odpovídající nejnižší stupně osmiletých gymnázií. Program ale mohou využít i rodiny s dětmi, vedoucí zájmových kroužků či kdokoli se zájmem o ekologická témata, a to bezplatně.

Jak tištěnou, tak online částí programu, děti provází kreslení průvodci – vysloužilé mobily Anténie a Samfon.

531

počet stažení edukačního programu

393

stran metodik a pracovních listů

O programuProstřednictvím programu se žáci zábavnou formou dozvědí vše důležité o předcházení vzniku odpadu formou odpovědné spotřeby, správném nakládání s vysloužilými spotřebiči, významu recyklace odpadních elektrozařízení a také související ochraně životního prostředí.

Pro děti jsou připraveny jak tištěné pracovní listy, tak online prostředí plné výzev na webu www.chytrarecyklace.cz a další materiály v podobě audionahrávek, videí, her a samozřejmě spousta doprovodných materiálů. Učitelé mají k dispozici podrobné metodické pokyny.

Vzdělávací program vznikl ve spolupráci s neziskovou organizací Botič o. p. s., ze střediska ekologické výchovy Toulcův dvůrkterá je certifikovaným poskytovatelem environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty, členem zapsaného spolku Toulcův dvůr a Sítě středisek ekologické výchovy Pavučina.

 

Stáhnout všechny programy

Programy rozdělené podle věku dětí

Aktuálně