Zelená obec

Projekt je primárně určen obcím, které nemají zřízený sběrný dvůr, nicméně zapojit se do něj může kterákoliv obec na území České republiky.

Projekt Zelená obec je šitý na míru obcím a jejich obyvatelům, kteří se chtějí ekologickým a k přírodě šetrným způsobem zbavit odpadních elektrozařízení a tím přispět k ochraně životního prostředí a planety.

Hlavním cílem je podpořit občany v ekologickém smýšlení a předcházet odkládání vysloužilých zařízení mimo určená sběrná místa či do popelnic na směsný odpad. Vysloužilé elektrospotřebiče z domácností určené k recyklaci mohou obyvatelé jednoduše odkládat do sběrného boxu, který bývá zpravidla umístěn na obecním úřadě nebo v jeho blízkosti. Projekt obci umožňuje také bezplatný odvoz a ekologické zpracování objemnějšího obecního elektroodpadu. Zapojit se může kterákoliv obec z České republiky, bez ohledu na počet obyvatel.

Účast v projektu je bezplatná a zákazník – zpravidla zástupce obce – jednoduše zažádá o svoz elektrozařízení prostřednictvím online objednávky.
 

Aktuální statistiky projektu Zelená obec:

924

zapojených obcí

998

využívaných sběrných boxů

Výhody projektu

  • Řeší sběr a svoz odpadního elektrozařízení, baterií a akumulátorů, zářivek, tonerů, CD a DVD přímo od občanů.
  • Jednoduchý systém objednání svozů přímo z místa shromažďování vysloužilých elektrozařízení a baterií.
  • Automaticky generované potvrzení o ekologické likvidaci.
  • Podpora ve formě informačního plakátu k označení sběrného místa a letáčků. Možnost využívat logo Zelená obec® při komunikaci s veřejností.
  • Možnost uspořádání velkých sběrových akcí, které jsou jedinečným nástrojem, jak posílit povědomí o ekologickém chování v obci a okolí.
  • Úspora financí – odvoz a ekologické zpracování veškerého obecního elektrozařízení.
  • Úspora administrativy – svoz probíhá v režimu zpětného odběru výrobku, tímto odpadá povinnost vést evidenci o odpadech.
  • Osvědčení Zelená obec® deklarující zapojení se do projektu.
  • Právo využívat logo projektu v propagačních materiálech obce.
  • Sběrný box do interiéru na drobné elektrospotřebiče, baterie, zářivky, tonery, CD a DVD.

Sběrný box

Každá obec zapojená do projektu obdrží zdarma k užívání nerezový sběrný box, který pojme až 80 litrů drobnějšího elektrozařízení

Sběrný box je určen do interiéru a slouží zpravidla občanům a zaměstnancům obecního úřadu, kteří se tak mohou pohodlně zbavit nefunkčních elektrospotřebičů. Každý sběrný box je vybaven kartonovou krabicí, kterou po naplnění zákazník jednoduše zalepí a po založení objednávky svozu předá k ekologické likvidaci.

Objednávky svozů

Svoz elektroodpadu probíhá na základě internetové objednávky, ve které lze jednoduše navolit, kterým způsobem má přeprava proběhnout. 

Příkladné Zelené obce a Příkladné Sběrné dvory

Společnost REMA Systém každoročně oceňuje obce zapojené do projektu Zelená obec za největší počet vysbíraných vysloužilých elektrozařízení. Nejúspěšnější obce a sběrné dvory získávají certifikát Příkladná Zelená obec nebo Příkladný Sběrný dvůr. 

Ke stažení

Všechny dokumenty týkající se projektu Zelená obec najdete souhrnně zde.

Staňte se Zelenou obcí

Po vyplnění formuláře vás bude v nejbližších dnech kontaktovat náš regionální zástupce s návrhem smlouvy o zapojení do projektu Zelená obec.

Aktuálně