Chytrá recyklace

Cílem projektu Chytrá recyklace je edukace a pomoc veřejnosti v oblasti zodpovědného nakládání s odpadními elektrozařízeními, bateriemi a akumulátory.

Bezplatná linka

Rok 2020 byl pro REMA rokem inovací. Jednou z těch výraznějších bylo spuštění bezplatné telefonické linky Chytrá recyklace na čísle 800 976 679. Jejím cílem je zprostředkovat občanům informace o nejbližším a pro ně nejvhodnějším místě, kde je možné starý elektrospotřebič bezplatně odevzdat, nebo jak ho nechat odvézt či jaké konkrétní služby lze pro tyto účely využít. Operátoři linky již odbavili na stovky telefonátů měsíčně a poskytli mnoho rad a doporučení. Pro odpovědi, jak naložit s vysloužilým elektrozařízením v rámci zpětného odběru, na linku volali převážně zástupci firem a obecních a městských samospráv. 

Edukační web

Projekt i nadále pracuje na zvyšování povědomí veřejnosti o sběru, třídění i samotné recyklaci vybraných výrobků. Za tímto účelem nově rozšiřujeme obsah webových stránek projektu na adrese www.chytrarecyklace.cz tak, abychom konečným spotřebitelům oblast nakládání s odpadním elektrozařízením a bateriemi ještě více přiblížili, a tím i rozšířili základní vědomosti o možnostech zpětného odběru a samotné recyklace výrobků v ČR. Vysloužilá elektrozařízení prezentujeme jako zásobárnu cenných druhotných surovin, jejichž využívání pomáhá šetřit přírodní zdroje a předcházet devastaci planety. Jasnou a srozumitelnou formou odpovídáme na otázky: proč a jak třídit vysloužilá elektrozařízení a baterie, kam je odevzdat i co se s nimi následně děje či jak lze využít druhotné suroviny získané recyklací. 

Operátoři linky Chytré recyklace rovněž ověřují spokojenost klientů REMA s již realizovaným sběrem odpadního elektrozařízení. Míra spokojenosti dosáhla úrovně 99,69 %. Největší spokojenost projevovali klienti s rychlostí a dostupností sběru a jeho průběhem. Nezanedbatelnou položkou bylo i vyjádření spokojenosti s komunikací a celkovým přístupem REMA. 

Navštivte web www.chytrarecyklace.cz.

Aktuálně