Chytrá recyklace

Cílem projektu Chytrá recyklace je edukace a pomoc veřejnosti v oblasti zodpovědného nakládání s odpadními elektrozařízeními, bateriemi a akumulátory.

V rámci bezplatné informační linky a edukačního webu lidem nabízíme informace i konkrétní pomoc, jak naložit s vysloužilými elektrozařízeními a bateriemi. Vysloužilá elektrozařízení prezentujeme jako zásobárnu cenných druhotných surovin, jejichž využívání pomáhá šetřit přírodní zdroje a předcházet devastaci planety. 

Jasnou a srozumitelnou formou odpovídáme na otázky, proč a jak třídit vysloužilá elektrozařízení a baterie, kam je odevzdat i co se s nimi následně děje či jak lze využít materiály získané recyklací. Více infornací o projektu najdete na stránkách www.chytrarecyklace.cz.

Edukační webCílem projektu Chytrá recyklace je zvyšování povědomí veřejnosti o sběru, třídění i samotné recyklaci vysloužilých elektrozařízení a baterií. Za tímto účelem neustále rozšiřujeme obsah webových stránek projektu na adrese www.chytrarecyklace.cz tak, abychom konečným spotřebitelům oblast nakládání s odpadním elektrozařízením a bateriemi co nejvíce přiblížili. 

Stránky obsahují spoustu praktických informací i zajímavostí o vysloužilých elektrozařízeních. Najdete zde informace o místech zpětného odběru i postupech recyklace jednotlivých druhů elektroodpadu. Návštěvníci na stránkách najdou také videa ze zpracovatelskcýh závodů, zábavné aktivity pro děti či aktuality v oblasti ekologie, ochrany životního prostředí a odpadového hospodářství.

Přejít na web

Bezplatná linka

V roce 2020 jsme spustili bezplatnou telefonní linku Chytrá recyklace na čísle 800 976 679. Jejím cílem je zprostředkovat občanům informace o nejbližším a pro ně nejvhodnějším místě, kde je možné starý elektrospotřebič bezplatně odevzdat, nebo jak ho nechat odvézt či jaké konkrétní služby lze pro tyto účely využít.

Operátoři linky již odbavili na stovky telefonátů měsíčně a poskytli mnoho rad a doporučení. Operátoři rovněž ověřují spokojenost klientů s již realizovaným sběrem odpadního elektrozařízení. Míra spokojenosti dosáhla úrovně 99,69 %

Aktuálně