Veřejnost

Veřejnost


Zakládáme si na ohleduplném chování vůči životnímu prostředí, a proto vám přinášíme možnosti, jak se můžete jednoduše a bezplatně zbavit svých elektrospotřebičů a baterií, které dosloužily.

Široká veřejnost může nefunkční či vysloužilá elektrozařízení předat k recyklaci prostřednictvím našeho projektu Buď líný. Svozy vysloužilých elektrozařízení realizujeme ze všech lokalit, obcí, městských obvodů a městských částí v České republice. 

Primárně pro veřejnost je určena také bezplatná linka Chytré recyklace 800 976 679, na které vám rádi poskytneme informace o nejbližším a nejvhodnějším místě, kde je možné staré elektrospotřebiče bezplatně odevzdat, či jak si je nechat odvézt a jaké konkrétní služby lze pro tyto účely využít.

Pokud vás problematika vysloužilých elektrozařízení zajímá, navštivte vzdělávací web www.chytrarecyklace.cz, na kterém jsme připravili celou řadu informací o třídění a recyklaci vysloužilých elektrozařízení.

Jak odevzdat spotřebiče k recyklaci?

Svoz elektroodpadu probíhá na základě internetové objednávky, ve které lze jednoduše navolit, kterým způsobem má přeprava proběhnout.

Označení elektrozařízení

Všechny elektrospotřebiče jsou označeny symbolem přeškrtnuté popelnice. To znamená, že vysloužilá elektrozařízení nepatří do běžné popelnice, ale je potřeba je recyklovat, či ekologicky likvidovat.

Odpadní elektrozařízení proto odevzdávejte jen na místech k tomu určených: u posledních prodejců, ve sběrných dvorech a na dalších místech vymezených pro zpětný odběr. Pokud si nejste jisti, kam se starým spotřebičem, poraďte se na bezplatné telefonní lince Chytré recyklace na čísle 800 976 679 nebo navštivte náš web pro širokou veřejnost www.chytrarecyklace.cz, kde najdete více informací.

Součástí ceny každého nového elektrospotřebiče je recyklační příspěvek, který je určen na financování sběru a ekologického nakládání s vysloužilým elektrem.

Než předáte elektrospotřebič k recyklaci

  • Ujistěte se, že je zařízení označeno symbolem přeškrtnuté popelnice.
  • Zařízení nijak nerozebírejte, odevzdejte ho kompletní.
  • Ze spotřebičů nevyndávejte zabudované akumulátory, pokud na to není výrobcem výslovně upozorněno v návodu na použití.
  • Obrazovky a monitory starších přístrojů nikdy nerozbíjejte, mohou obsahovat nebezpečné těžké kovy.
  • Zamyslete se, zda stále funkční spotřebič neudělá radost ještě někomu dalšímu – zkuste ho prodat nebo darovat.

Důležitá role spotřebitele

Oběhové hospodářství je založeno na hierarchii odpadového hospodářství, podle níž je prioritou předcházení vzniku odpadu. Nelze-li vzniku odpadu předejít, pak má následovat v uvedeném pořadí jeho příprava k opětovnému použití, recyklace nebo jiné využití, včetně energetického využití. Není-li možné ani to, přichází na řadu jeho odstranění. 

Zbytečně proto neplýtvejme materiálem, který bychom jinak museli obtížně získávat z přírody. Díky správnému třídění a chytré recyklaci můžeme nejen chránit naši planetu, ale také vyrábět a nakupovat udržitelně. Spotřebitel má v systému nakládání s elektrospotřebiči a bateriemi zásadní roli. Vy jste těmi, kteří se rozhodují, co udělají se svým starým spotřebičem, který dosloužil. 

Kupujete nový spotřebič a řešíte, co s tím starým?

Společně s našimi partnery z řad výrobců, dovozců, posledních prodejců, zástupci obecních systémů nakládání s odpady, zpracovateli a dalšími sběrnými místy se staráme o to, abyste v celé naší široké sběrné síti mohli bezplatně odevzdat odpadní elektrozařízení a baterie.

Zpětný odběr při nákupu v kamenné prodejně
Vezměte s sebou na nákup starý spotřebič a odevzdejte ho v prodejně. Zkrátka vyměňte takzvaně kus za kus. Jedinou podmínkou je, že starý spotřebič musí být kompletní, nerozebraný a nesmí být výrazně znečištěn. Prodejci mají povinnost zpětného odběru danou zákonem. Bližší informace obvykle najdete na webu konkrétní prodejny.

Zpětný odběr při nákupu přes e-shop
Pokud nakupujete v e-shopech, platí pro vás stejná možnost odevzdat starý spotřebič při nákupu nového, a to při dodání nového spotřebiče. O svém požadavku na odvoz starého zařízení však musíte prodejce informovat předem. Obvykle stačí požadavek zvolit při výběru dopravy nového spotřebiče. Za každý dopravený nový spotřebič vám prodejce zajistí odvoz jednoho starého. Máte tak velmi jednoduchou možnost, jak se ekologicky zbavit například těžké pračky, ledničky nebo myčky.

Chcete se zbavit starého elektrozařízení, které doma jen zabírá místo?

Sběrné dvory, kontejnery, prodejci elektra
Běžným místem zpětného odběru elektrozařízení jsou sběrné dvory, kontejnery na elektroodpad či prodejci elektra. Příležitostně můžete vysloužilá elektrozařízení odevzdat při mobilním svozu pořádaném zpravidla obcí nebo městem. Často je také možné vysloužilé elektro či baterie odevzdat u zaměstnavatele či na úřadech, např. v rámci projektu Zelená obec, Zelená škola či Zelená firma

Prodejci elektra s prodejní plochou alespoň 400 metrů čtverečních
Jestliže je velikost prodejní plochy určené k prodeji elektrozařízení alespoň 400 metrů čtverečních (obvykle se jedná o elektroprodejny ve velkých obchodních centrech), prodejce je povinen bezplatně odebrat použité elektrozařízení, u něhož žádný z vnějších rozměrů nepřesahuje 25 cm (malé spotřebiče, úsporné žárovky i klasické žhavené žárovky, LED světelné zdroje a baterie), bez ohledu na výrobní značku a bez vázání na nákup zboží, v místě prodeje nového elektrozařízení nebo v jeho bezprostřední blízkosti po celou provozní dobu.

Odvoz zdarma se službou Buď líný
Buďte líní a nechte si zdarma staré elektrospotřebiče odvézt! Buď líný je široká škála služeb svozu/odeslání nepotřebných elektrospotřebičů z domácností určená pro širokou veřejnost. Služba je zdarma a funguje v celé ČR. Odvezeme veškeré elektrospotřebiče (např. sekačky, elektrické pily, pračky, televize, monitory, počítače, fény, rychlovarné konvice, autobaterie, zářivky atd.), baterie, tonery, CD a DVD.

Jak je to s odevzdáváním odpadních baterií a akumulátorů?

Veškeré použité baterie a akumulátory můžete kdykoliv odevzdat v kterékoliv z prodejen, kde si je od vás ochotně prodejci převezmou. Od 1. 1. 2021 do povinností v rámci zpětného odběru spadají i průmyslové baterie a akumulátory – baterie nebo akumulátory určené výlučně k průmyslovému nebo profesionálnímu použití nebo používané v jakémkoliv druhu elektrických vozidel.

Pokud jsou baterie či akumulátory poškozené, je potřeba informovat obsluhu sběrného místa, baterie nesmí být vhozena mezi ostatní baterie či akumulátory.

Podrobnější informace o bateriích a akumulátorech najdete na webu projektu Chytrá recyklace zde - https://www.chytrarecyklace.cz/jak-recyklovat/baterie-a-akumulatory.

Odmítl provozovatel místa zpětného odběru převzít váš starý spotřebič?

Informaci o nejbližším místě zpětného odběru či dalších službách vám rádi poskytnou operátoři na bezplatné telefonické lince Chytré recyklace na čísle 800 976 679.