Ze světa REMA Systém

Čerpali jsme inspiraci na soutěži CZECH TOP 100

Sdružení CZECH TOP 100 zveřejnilo výsledky již 30. ročníku soutěže nejlepších výročních zpráv a firemních časopisů

30. 11. 2023

V reprezentativních prostorách pražského Schebkova paláce proběhlo 23. listopadu 2023 slavnostní vyhlášení výsledků 30. ročníku soutěže firemní komunikace. Odborná porota hodnotila přihlášené firemní časopisy, zprávy o udržitelnosti a výroční zprávy, mezi kterými nechyběla ani ta naše za rok 2022.

Ocenění za nejlepší výroční zprávu v kategorii tištěných výročních zpráv získala společnost CTP Invest. Na dalších pozicích se umístily výroční zprávy Skupiny ČEZ a UniCredit Bank. Čtvrté místo z loňského ročníku obhájila výroční zpráva CFIG SE a na pátém místě se umístil nováček letošního ročníku společnost Trikaya Asset Management.

Ačkoli jsme nestanuli na stupni vítězů, naše výroční zpráva odbornou porotu zaujala. Jeden z porotců soutěže, kreativní ředitel Studio Motor Prokop Sirotek, například uvedl: „V letošním roce mne při hodnocení přihlášených výročních zpráv příjemně překvapily některé inovace. Například společnost REMA Systém využila fotografické ilustrace, které jim pro tento účel na objednávku vytvořila umělá inteligence.

A jak tvorba naší výroční zprávy probíhala? „Při tvorbě letošní výroční zprávy jsme chtěli posunout naše tradiční kreativní zpracování o kousek dál. Asi půl roku před započetím prací jsme s kolegou prozkoumávali možnosti využití umělé inteligence a okamžitě nám bylo jasné, že první materiál, do kterého AI promítneme bude právě naše výroční zpráva. Když mě napadlo jít touto cestou, už nebylo návratu. Práce to byla zajímavá, náročná a velmi pestrá. Myslím, že jsme vytvořili opravdu zajímavou výroční zprávu, za kterou patří velký dík celému týmu. Otázkou je, kam se posuneme příště? Bude to pro nás opět obrovská výzva,“ řekl Petr Kubernát, šéf marketingu REMA Systém.
 


Hodnocení výročních zpráv odbornou porotou

Odbornou porotu soutěže tvoří profesionálové z celé řady oblastí. Jsou mezi nimi auditoři, finanční analytici, grafici, umělečtí fotografové, jazykoví či komunikační odborníci. Přihlášené výroční zprávy porotci hodnotili podle více než 30 kritérií. Důležitá je pro hodnocení například správnost a úplnost prezentovaných údajů, výtvarné pojetí a celkový estetický dojem, umělecká kvalita fotografií, jazyková a stylistická správnost, kvalita tisku a podobně.

Účast v soutěži

Soutěže o nejlepší výroční zprávy a firemní časopisy České republiky se může zúčastnit každá společnost, která jako prostředek komunikace s investory využívá výroční zprávu nebo firemní časopis. 

Více informací

Oficiální tisková zpráva CZECH TOP 100 
Výsledková listina

Ze světa REMA Systém