Ze světa REMA Systém

Prodlužujeme soutěž ve sběru vysloužilého elektra Ekoedu. Oceníme 10 nejlepších škol

Mateřské, základní, střední i speciální školy zapojené do projektu Zelená škola se mohou od června 2023 opět utkat v naší oblíbené soutěži ve sběru vysloužilých elektrozařízení. Pro velký zájem prodlužujeme soutěž až do konce října.

06. 09. 2023

Školy zapojené do projektu Zelená škola se mohou od června 2023 opět utkat v naší oblíbené soutěži ve sběru vysloužilých elektrozařízení. Letos jsme ji představili pod novým jménem Ekoedu a místo tří vítězů oceníme hned pět škol a pět školek s největším sběrem v přepočtu na žáka. Vítězové získají tablety od partnera soutěže společnosti Vodafone Czech Republic. Změřit síly ve sběrové soutěži mohou školy v prodlouženém termínu až do konce října 2023.

Už 1. června 2023 odstartoval již šestý ročník soutěže Ekoedu, kterou školáci dříve znali pod názvem EkoEDA. Soutěž pořádá společnost REMA Systém pro školy zapojené do projektu Zelená škola a je zaměřena na sběr vysloužilých elektrozařízení. Její hlavní myšlenkou je vést děti a mládež k zodpovědnému nakládání se starým elektrem, a především k předcházení vzniku odpadu obecně. „Soutěží se letos opět ve dvou kategoriích, a to v kategorii mateřské školy a v kategorii základní, střední a speciální školy. Vyhodnocování soutěže bude probíhat osvědčenou formou, kdy se stanoví průměrná hmotnost celého sběru školy v přepočtu na jednoho žáka. Díky této metodě nebudou znevýhodněny ani malotřídky a zapojit se mohou opravdu všichni,“ uvádí Petr Kubernát za společnost REMA Systém.

Letošní ročník soutěže Ekoedu kromě změny v názvu přinesl i několik dalších novinek. Místo tří vítězů v každé kategorii bude tentokrát oceněno hned pět nejlepších školek a pět nejlepších škol. Na ty pak místo voucherů pro nákup elektroniky čekají výhry v podobě tabletů od partnera soutěže společnosti Vodafone Czech Republic, a. s. Vyšli jsme vstříc dalším zájemcům a soutěž prodloužili do 31. října 2023. Výsledky budou vyhlášeny 17. listopadu, výhry pak školy obdrží nejpozději do 17. prosince. Kompletní pravidla soutěže jsou k dispozici ZDE.

V minulém ročníku vysbíraly školy přes 40 tun odpadního elektra

V minulém ročníku soutěže, který probíhal od 1. září 2021 do 30. března 2022, odevzdali žáci zapojených škol téměř 41 tun vysloužilých elektrozařízení. V kategorii mateřských škol zvítězila Mateřská škola Dušníky, kde se vysbíralo téměř 900 kilogramů na žáka. V kategorii základních, středních a speciálních škol se na první příčce umístila Základní škola a Mateřská škola Skorošice se sběrem přes 277 kilogramů na žáka. Celkem se zapojeným mateřským školám podařilo odevzdat 22 589 kilogramů vysloužilých elektrozařízení. Základním, středním a speciálním školám poté 18 142 kilogramů.

Zelená škola vzdělává hravou formou

Projekt Zelená škola aktuálně sdružuje už více než 560 subjektů, kterým společnost REMA Systém umožňuje zapojit se zcela bezplatně. Školy mohou pro své žáky využívat i certifikovaný vzdělávací program Odpad není k zahození, který kombinuje zábavné pracovní listy a online interaktivní hry. Děti se tak hravou formu učí o problematice recyklace elektroodpadů. Učitelé mohou díky kvalitní metodice program snadno aplikovat do výuky.

Foto: istockphoto.com

Ze světa REMA Systém