Ze světa REMA Systém

Všech 14 krajů České republiky od nás obdrželo své environmentální vyúčtování

Díky němu uvidí, kolik vysloužilých elektrozařízení odevzdali za rok 2023 jejich obyvatelé prostřednictvím naší sběrné sítě.

12. 06. 2024

Všech 14 krajů České republiky od nás obdrželo takzvané environmentální vyúčtování. Díky němu uvidí, kolik jejich obyvatelé odevzdali za rok 2023 prostřednictvím naší sběrné sítě vysloužilých elektrozařízení. Navíc získají také přehled o tom, kolik se díky recyklaci odevzdaného elektroodpadu ušetřilo důležitých surovin či elektrické energie. Nejvíce odpadních elektrozařízení se vysbírali občané ve Středočeském kraji, a to 8,64 tuny, což znamená v průměru 6 kilogramů na obyvatele.

Environmentální vyúčtování v podobě přehledné infografiky slouží krajům jako zpětná vazba i jako poděkování za odpovědnou snahu o ochranu životního prostředí. „Prostřednictvím environmentálních vyúčtování předáváme krajům cennou zpětnou vazbu v přehledné a vizuálně atraktivní formě. Chceme jeho obyvatelům a institucím takto poděkovat za ekologické úsilí. Vyúčtování slouží také jako motivace a inspirace k dalšímu zapojení do ochrany naší planety,“ uvádí Lýdia Stanková, manažerka marketingových projektů REMA Systém. Environmentální vyúčtování obdržely nejen kraje, ale i více než 1 800 subjektů včetně jednotlivých obcí, škol či firem, které za rok 2023 prostřednictvím naší sběrné sítě odevzdaly ke zpětnému odběru a recyklaci minimálně 600 kg elektroodpadu.

Příklad environmentálního vyúčtování – 1 000 kg vysloužilých elektrozařízení 

Množství odevzdaného vysloužilého elektrozařízení je pro účely environmentálního vyúčtování přesně přepočítáno na ušetřenou elektrickou energii a další zdroje: primární suroviny, vodu či ropu. Stejně tak je uvedeno i množství CO2, které díky odevzdání starého elektra k recyklaci nebylo vyprodukováno a vypuštěno do atmosféry. Pokud bychom uvažovali odevzdané množství 1 000 kg odpadních elektrozařízení, environmentální vyúčtování by uvádělo tyto hodnoty:

  • ušetřeno 370 kWh elektrické energie
  • ušetřeno 615 kg primárních surovin
  • ušetřeno 172 m3 vody
  • ušetřeno 733 l ropy
  • ušetřeno 1 752 kg CO2


První místo získali obyvatelé Středočeského kraje

Co do celkové hmotnosti odevzdaných odpadních elektrozařízení stojí v čele krajského žebříčku Středočeský kraj, kde se díky zapojeným institucím vysbíralo úctyhodných 8,64 tuny elektroodpadu. Pomyslnou stříbrnou medaili získali občané Hlavního města Prahy s téměř 3,8 tunami vysloužilého elektra. Bronz patří Zlínskému kraji, jehož obyvatelé odevzdali 2,8 tuny elektroodpadu. Čtvrté a páté místo žebříčku patří obyvatelům a institucím z Olomouckého kraje (2,6 tuny) a Moravskoslezského kraje (2,5 tuny).

V přepočtu na obyvatele si prvenství drží Středočeský kraj, v němž na každého obyvatele připadá přibližně 6 kilogramů odevzdaného elektroodpadu. Následují kraje Zlínský s 4,8 kilogramu na „hlavu“ a Olomoucký, kde každý obyvatel odevzdal v průměru 4,1 kilogramu. Pětici uzavírá Plzeňský kraj se zhruba 3 kilogramy na obyvatele a Hlavní město Praha s 2,8 kilogramu na obyvatele.

Foto: istockphoto.com

Ze světa REMA Systém