Ze světa REMA Systém

Získali jsme oprávnění k provozování kolektivního systému od MŽP

Provozem kolektivního systému budeme i nadále podporovat udržitelnost

24. 07. 2023

Rádi bychom Vás informovali, že jsme od Ministerstva životního prostředí (MŽP) obdrželi oprávnění k provozování kolektivního systému dle nové legislativy. Splnili jsme všechny podmínky dané zákonem pro zajišťování zpětného odběru odpadních elektrozařízení. Díky našim službám podporujeme odpovědný přístup k životnímu prostředí nejen obcí, firem a škol, ale i koncových spotřebitelů. V roce 2022 jsme pomocí husté sběrné sítě zajistili šetrnou recyklaci a likvidaci rekordních 27 tisíc tun vysloužilých elektrospotřebičů. 

Nový zákon 542/2020 Sb. o výrobcích s ukončenou životností, který nabyl účinnosti v roce 2021, výrazně upravil podmínky provozu kolektivních systémů pro zpětný odběr odpadu. My jsme všechny podmínky dané aktuální legislativou bez výhrady splnili. Díky tomu jsme získali od Ministerstva životního prostředí oprávnění pro provoz kolektivního systému na dobu neurčitou, a to pro zcela všechny skupiny elektrozařízení, včetně solárních panelů. Na českém trhu jsme vybudovali a nastavili unikátní systém sběrné sítě a i nadále budeme pokračovat v provozu veřejných i neveřejných sběrných míst. Své komplexní služby navíc nabízíme v rámci rozmanitých projektů, jako je Zelená firma, Zelená obec, Zelená škola či Buď líný.

Naším dlouhodobým cílem po bezmála dvě dekády našeho působení na tuzemském trhu je zajišťovat maximálně kvalitní služby v oblasti recyklace a likvidace vysloužilých elektrozařízení. Rozhodnutí Ministerstva životního prostředí je potvrzením toho, že naši práci děláme velmi dobře,“ sděluje David Chytil, člen představenstva společnosti REMA Systém.

Rekordní výsledky 

V roce 2022 naše společnost REMA Systém zpětně odebrala v rámci své sběrné sítě přes 27 tisíc tun vysloužilých elektrospotřebičů, to znamená o šestinu větší množství než v předchozím roce. Jako již tradičně, tak i za rok 2022 přesáhla celková míra  zpětného odběru vysloužilých elektrospotřebičů zákonem stanovenou hranici 65 %. 

Po celou dobu svého osmnácti letého působení se zaměřuje na podporu lokálních zpracovatelů. Společně se snažíme zajistit co nejvyšší efektivitu v recyklaci vysloužilého elektrozařízení. Díky tomu dosahujeme maximálního materiálového využití odpadních elektrozařízení, a to na hranici 94 %. Přitom minimální hranice pro jednotlivé skupiny elektrozařízení je stanovena zákonem v rozmezí 75 až 85 %. 

Zisk oprávnění od Ministerstva životního prostředí nás motivuje do dalších let a ukazuje, že zvolená cesta je správná. V žádném případě neslevíme z našich snah o ochranu životního prostředí. Vždy budeme hledat nová účinná řešení pro šetrnou recyklaci a likvidaci vysloužilých elektrospotřebičů. Naše práce nás stále baví a naplňuje, a to i díky skvělým partnerům, kterým patří poděkování za naše skvělé výsledky,“ popisuje další člen představenstva Ondřej Rybyšar. REMA Systém navíc neklade důraz jen na ochranu životního prostředí, ale i na společenskou odpovědnost. „Proto u partnerských zpracovatelských závodů velmi dobře fungují i chráněné dílny, které zaměstnávají osoby se sníženou pracovní schopností, kterým dává REMA Systém možnost uplatnění a seberealizace,“ doplňuje Rybyšar.

Hravá edukace nejen pro Zelené školy

Nová legislativa například zpřísňuje podmínky pro kolektivní systémy v oblasti edukace. My v REMA Systém se vzdělávání věnujeme již mnoho let, a to díky svému projektu Zelená škola. Ten více než 560 školským zařízením od mateřských škol až po univerzity usnadňuje likvidaci odpadních elektrozařízení například pomocí jednorázových svozů nebo formou dlouhodobé spolupráce. Školy mohou pro své žáky využívat i certifikovaný vzdělávací program Odpad není k zahození. Osvětový program byl pro letošní rok inovován a rozšířen o interaktivní prvky, kdy děti mohou kombinovat zábavné pracovní listy s hraním online her. Navíc je program bezplatně dostupný ke stažení všem zájemcům, tedy nejen pedagogům. 

Motivace k udržitelnosti firem, obcí i občanů

Pro získání licence od MŽP jsme prokázali, že provozujeme dostatečně hustou sběrnou síť. Ta dnes nabízí již více než 20 tisíc míst zpětného odběru po celé České republice. Bohatá síť byla vybudována i díky partnerům z řad obcí a firem. Proto před 15 lety založila společnost REMA Systém projekt Zelená firma, který má dnes bezmála 2 800 členů, a Zelená obec sdružující přes 850 obcí. Cílem těchto iniciativ je podporovat odpovědné chování, usnadnit ekologickou recyklaci vysloužilých elektrospotřebičů a ušetřit práci s doprovodnou administrativou. „Firmy motivujeme k udržitelnému přístupu například pořádáním pravidelných sběrových akcí. Ta letošní právě probíhá, a to až do října 2023,“ upozorňuje David Chytil. „Nezapomínáme ani na participující obce. Proto starostům obcí, které mají největší množství sebraného vysloužilého elektrozařízení v přepočtu na obyvatele, předáváme příkladné certifikáty,“ vyjmenovává Chytil a dodává, že REMA Systém nezapomíná ani na koncové spotřebitele, kterým nabízí svůj servis prostřednictvím projektu Buď líný. Lidé si mohou nechat odvézt vysloužilé elektrospotřebiče pohodlně přímo ze svého domova. 


Foto: istockphoto.com

Ze světa REMA Systém